Keresztény Advent Közösség
Hírek, Kürtszó Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

A Biblia a menny üzenete

Dátum: 2020. október 30. Szerző: Ellen G. White

A reformáció emléknapján, október 31-én emlékezzünk arra, hogy a reformáció idején az evangélium felfedezése természetes úton vezetett a „sola Scriptura” („egyedül a Szentírás”) elvéhez, hiszen világossá vált, milyen kincseket rejt a Biblia, amely Isten kinyilatkoztatásának vallja magát.

 

„Ismerjük, Uram, a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét, bizony vétkeztünk ellened!
Ne vesd meg a Te nevedért, ne gyalázd meg a Te dicsőséged székét!
Emlékezzél, ne rontsd meg a velünk való szövetségedet!”
(Jer 14,20–21)

 

Szálljanak fel imáink Istenhez átalakító, átformáló kegyelméért! Minden gyülekezetben komoly, Istent és az Ő igazságát kereső áhítatokat kellene tartani. Bízzunk az Úr ígéreteiben, és kérjük Őt élő hittel a Szentlélek kitöltésére. Ha a Szentlélek megpihen rajtunk, akkor értjük meg az Úr szavának lényegét, mondanivalóját.

Amikor a gyülekezetek élővé és munkálkodóvá válnak, válaszul kérésükre Isten elküldi Szentlelkét. Akkor az Ige igazságát új érdeklődéssel kutatják, és mint mennyei kinyilatkoztatást fedezik fel. Az ihletettség minden megnyilatkozását, amely Jézus Krisztusra vonatkozik, mélyen szívükbe vésik azok, akik Őt szeretik. Megszűnik az irigység, féltékenység, gonosz gyanúsítgatás. A Bibliát a menny üzenetének tartják. Tanulmányozása teljesen leköti a figyelmet, igazságában gyönyörködik az emberi lélek. Az Úr ígéretei, melyeket úgy mondanak el újra és újra, mintha még sohasem érezték volna Isten szeretetét, felizzanak a szív oltárán, és tüzes szavakként törnek elő Isten hírvivőinek ajkáról. Akkor majd olyan komolysággal fognak imádkozni másokért, amire odafigyel a menny. A menny ablakai kitárulnak, és hullani fog a késői eső. Krisztus követői szeretetben egyesülnek majd.

Az igazságot egyetlen módon mutathatjuk be a világnak: a tiszta és szent jellem által, mélyen meggyőződve arról, hogy az isteni hatalom képviselői vagyunk. A Biblia azt kéri Isten leányaitól és fiaitól, hogy a mércét magasra emeljék, mert az Úr arra hívja őket, hogy képviseljék Jézust a világ előtt. Ha Jézust képviselik, képviselik az Atyát is. A hívők egysége Krisztussal való egységükről tesz bizonyságot, ez a kis egység a felhalmozódott világosság által jön létre, amely megvilágítja Isten gyermekeinek útját.

Ellen G. White

(Review and Herald, 1890. február 25.)

 

 

 

További cikkeink: