Keresztény Advent Közösség
Hírek, aktualitások Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia
  • A lelki éberség ismérvei

    Az Újszövetségen belül különleges helyet foglalnak el azok a felszólítások, melyek a mindenkori hívők „éberségére”, „virrasztására” vonatkoznak. Az Újszövetség – különösen az evangéliumok – görög nyelvében ezt általában a grégoreite („virrasszatok”, „legyetek éberek”) szóval bevezetett felszólítások hangsúlyozzák. Az Írások tanulmányozójában ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés, hogy mi is e szó, illetve az általa jelölt lelki magatartás jelentéstartalma. Másképpen fogalmazva: mit jelent a Szentírás fogalomtárában az éberség, a „virrasztás”? 

     

     

  • Jelenések könyve

    Előadás-sorozat és beszélgetés a Biblia utolsó könyvéről a ReformTérben (1062 Budapest, Aradi u. 35–37.) keddenként, 18 órai kezdettel

Milyen hosszú a teremtés egy napja?

2019. február 19.

Ahhoz, hogy az ember eligazodhasson saját létének kérdéseiben, elkerülhetetlenül szükséges világosan látnia az eredetet, hisz e nélkül „borzadva és szédülten sodródik az ismeretlenbe, mint kezdet nélküli koromsötét éjszakába”.

„Ki vagyok én?”

2019. február 3.

A humanisztikus pszichológia fő témája az ember bonyolult viszonya önmagához. A „Ki vagyok én?” önmagunk átélésének legfontosabb kérdése, amelyet a legtöbben megpróbálunk tisztázni – ez az önmeghatározás jellemzi a nagykorúságot.

A hit megnyílvánulásai a különböző élethelyzetekben

Vígh Ágnes | Biatorbágy | Igehirdetések | Szombati igehirdetés | Szombat délelőtt

Küzdjünk, de szabályszerűen!

Vankó Zsuzsanna | Zugliget | Igehirdetések | Szombati igehirdetés | Szombat délelőtt

Hogyan ismerhetőek fel Jézus valódi követői?

Fekete Dávid | Biatorbágy | Igehirdetések | Konferenciai alkalom | Szombat délelőtt