Keresztény Advent Közösség
Hírek, Kürtszó Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

Ne veszítsd el a békességedet! – 6. rész

Dátum: 2020. június 01. Szerző: Soós Attila

Hogyan kezeljük a koronavírus-járvány miatt már több hónapja ránk nehezedő testi-lelki-szellemi terheket? A bezártságot, a félelmeinket, aggodalmainkat, a bizonytalanságot, a magányt? A tények megváltoztatása nem áll hatalmunkban, azonban rajtunk múlik, hogyan viszonyulunk mindehhez. 

A legtöbb zsoltár a nehézségekkel, testi-lelki megpróbáltatásokkal kapcsolatos helyes hozzáállásra tanít. Így van ez a 23. zsoltár esetében is.

Milyen élethelyzetben születhetett a 23. zsoltár? Miben mutathat hasonlóságot a jelen helyzettel? Hogyan segíthet egy emberéleteket követelő vírusjárvány idején is?

Miután Sámuel próféta Isten utasítására titokban királlyá kente a fiatal Dávidot, a még hivatalában lévő uralkodó, Saul király féltékenységből meg akarta ölni. Dávid az erdőkben, pusztákban kényszerült bujdosni, hogy életét mentse. Halálos fenyegetettség közepette írta legtöbb zsoltárát, így nagy valószínűséggel a 23.-at is. Dávid kiszolgáltatottságát, félelmét fokozhatta, hogy nem tudhatta, mikor, milyen irányból támadnak rá Saul katonái. Teljesen kilátástalannak érezhette jövőjét, mivel azt sem tudhatta, mennyi ideig tart kiszolgáltatottsága, magánya.

A 23. zsoltár mindössze hat vers, de minden benne van, ami a mostani járványhelyzetben is megnyugvást, reménységet nyújthat számunkra. Dávid a védelemre szoruló juhval jelképezett ember nézőpontjából fogalmazza meg a következőket: 

 • „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
  Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
  Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
  Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
  Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam.
  Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”

  

Ki a pásztor?

„Az Úr az én pásztorom” – már a zsoltár első szavai is jelentőségteljesek. És ez nemcsak valami szép költői megfogalmazás, hanem most, a ki tudja meddig tartó veszélyhelyzetben, bezártságban, kiszolgáltatottságban megnyugvást adhat: gondviselő Pásztorunk van!

Igen, mivel mi, emberek a Biblia szerint sok tekintetben hasonlóságot mutatunk a juhokkal:
– kiszolgáltatott, sebezhető mivoltunkból következően félénkek és szorongók vagyunk,
– fizikai-lelki gyengeségeink miatt folyamatos gondozásra, gyámolításra szorulunk,
– könnyen megtéveszthetők vagyunk, emiatt gyakran tévelygünk, ezért hiteles tanításra, vezetésre van szükségünk,
– időnként annyira csökönyösek és oktalanok, sőt ostobák tudunk lenni, mint a bárány, amely észre sem veszi, hogy a szakadék felé tart,
– és ha már beleesett – jó, ha csupán sérülésekkel megúszta –, a maga erejéből nem képes kimászni a szakadékból.

De ki az a pásztor, és milyen tulajdonságai, képességei vannak, akiről Dávid szól a zsoltárában, és aki mindannyiunk személyes pásztora szeretne lenni?

A Bibliából tudhatjuk, hogy Dávid pásztora ugyanaz, aki ezt vallotta magáról földi szolgálata idején:

 • „Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10, 11)

A Szentírás az ember gazdájának, gondviselőjének mutatja be Istent, aki nemcsak megteremtett bennünket, hanem „vissza is vásárolta” magának a tőle elkóborolt juhait:

 • „Nem ezüstön, nem aranyon váltattunk meg a mi hiábavaló életünkből, hanem az Ő Fiának drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén.” (1Pt 1,18–19)

Gondoljuk meg, milyen értéket láthat az a pásztor a juhaiban, aki az életét is képes volt feláldozni értük? És ez az értünk hozott, pénzben ki sem fejezhető áldozat mennyire felértékeli a gyarló embert… 

 

Pásztorunk ugyanaz, aki a világmindenséget teremtette

János apostol így vallott erről híres prológusában:

 • „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett… És az Ige testté lett és lakozott közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,1–3,14)

Gondoljunk meg, milyen képességekkel rendelkezik ez a pásztor: „Minden általa lett…”

Ha este feltekintünk a tiszta égre, eszünkbe juthat ez a Biblia-vers is:

 • „Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa.” (Zsolt 147,4–5)

Ahogy a csillagokat, úgy 

 • „a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket” (Jn 10,3).

Teremtőnk megszámlálhatatlan égitestet hintett el a világmindenségben szava által, s mindet névről ismeri és számon tartja. Elgondolhatjuk, hogy Földünk milyen kicsiny a világmindenségben: ha legerősebb távcsövünket el tudnánk szállítani a hozzánk leközelebb eső csillagrendszerre, az Alfa Centaurira, onnan még ezzel a legerősebb teleszkóppal sem tudnánk felfedezni a Föld nevű bolygót.

Mindez ránk nézve kissé megalázónak tűnhet. Megfosztja az embert hatalmas önérzetétől, attól, hogy magát tekintse az univerzum központjának, és más megvilágításba helyezi a dolgokat. Mennyire nem lenne okunk félni egy ilyen hatalmas pásztor közelségében!

A mi Pásztorunk naponként biztosítani akar gondviseléséről, értünk fáradozó szeretetéről. Akik erre a Pásztorra így tekintenek, és igénylik segítségét, azok teljes megnyugvással mondhatják, nem csak az anyagiakat illetően: „Nem szűkölködöm!”

 

További cikkeink:

Szeretettel köszöntünk mindenkit!

2022. június 26.

Kedves érdeklődők, gyülekezeteink istentiszteleti beosztását itt lehet megtekinteni. Online alkalmaink továbbra is követhetőek. Weboldalunk jobb oldalán található "Youtube élő adás" feliratra kattintva szombat délelőttönként tizenegy órakor élő istentisztelet látható. Továbbá Youtube csatornánkon és médiatárunkban rendelkezésre állnak korábbi video- és hanganyagaink.

Mindenkit szeretettel várunk!

Idejétmúltak-e a reformáció alapelvei?

2023. október 31.

Kegyelemből, a Megváltó érdemeibe vetett hit által lesz az ember Isten igazságának részesévé, nem pedig a saját vezeklésével, teljesítményeivel, avagy a közbenjáró szentektől kölcsönzött érdemek által. Ez volt Luther nagy, felszabadító felfedezése. Valóban ez az evangélium lényege, olyan hatalmas, örökkévaló jó hír az ember számára, amely sohasem fakulhat meg.

 

„Minderről semmit sem tudtak az apostolok húsvét előtt” – Roland de Pury a lélek halandóságáról

2023. április 09.

„Az apostolok nem csupán egy közönséges holttestet láttak, hanem Isten Fiáét. És akkor megértették: a halál nem átmenet, nem alvás, hanem pokoli realitás, a bűn zsoldja, Isten átka. A halál nem az a terület, ahol mi átmenetileg, látogatóként időzhetünk. A halál annak az állapota, aki Istentől elszakadt, bűnös ember. A Biblia így nevezi ezt az állapotot: pusztulás, sötétség, sír vagy gyehenna. Minderről azonban semmit sem tudtak az apostolok húsvét előtt. A húsvét azonban visszavetíti fényét a nagypéntekre is, Isten világossága a sötétségben fénylik. A bűnök megbocsátása nyomán tudjuk csak meg, hogy mi a bűn és a halál. A húsvét megértése megelőzi a nagypéntek megértését. Először is arra vezet rá bennünket, hogy egészen egyszerűen kijelentsük: a keresztény olyan ember, aki nem a lélek halhatatlanságában hisz. Hiszi azt, hogy Isten, aki a testet és a lelket megalkotta, átok alá vonta a testet és a lelket a halálban, majd Jézus Krisztusban – merő kegyelméből, mely a testre és a lélekre egyaránt vonatkozik – a halálból feltámasztja az embert. Nem található a Bibliában semmi olyan kijelentés, ami bennünket arra indítana, hogy valami mást higgyünk. Különben Jézus nem halt volna meg egészen, és nem tért volna vissza egészen az életbe.”