Keresztény Advent Közösség
Hírek, Kürtszó Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

Ne veszítsd el a békességedet! – 5. rész

Dátum: 2020. május 22. Szerző: Soós Attila

„Emeljétek fel a fejeteket…!”

 

 

Sokan, sokféleképpen reagálnak a vírusjárványra. Többen őszintén gondolják, hogy ez csak egy „nagy pofon” a természettől, mivel visszaéltünk vele. Ám hamarosan túl leszünk rajta, összeszedjük magunkat, újraindítjuk a gazdaságot, és minden mehet tovább, ahogy eddig. De vajon hogyan értelmezhetjük a kialakult helyzetet a bibliai próféciák „menetrendjében”? Mond-e ennél valamivel többet, biztosabbat, biztatóbbat a Biblia?

  • „Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1,19)

Hogyan mutatkozik be a Biblia Istene, akihez bizalommal fordulhatunk a jelen és jövő kérdéseit illetően is?

  • „Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat.” (Ésa 46,9–10)

Gondoljunk arra, hogy Jézus már kétezer évvel ezelőtt tökéletesen megjövendölte, mit eredményez majd mértéktelen fogyasztói civilizációnk tevékenysége bolygónkon:

  • „…lesznek éhségek, halálos járványok és természeti csapások mindenfelé.” (Mt 24,7)

Ilyen válság, mint a mostani, még nem volt a modern világgazdaságban. Többek szerint évekig elhúzódó válsággal kell számolnunk. Amikor hosszú távon létbizonytalanság, kilátástalanság vesz körül szinte mindenkit, elhomályosodik a remény. A félelem tömegek alapérzésévé válik:

  • „…az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek…” (Lk 21,26)

Nagyobb baj, hogy ez hosszú távon nem a félelmet kiváltó okok megszüntetésére késztet sokakat, hanem újabb rossz döntéseket generál nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is. Ez pedig további bizalmatlanságot szül, kiélezheti az országok, érdekcsoportok közötti ellentéteket. Például gazdagok és szegények, környezetszennyezők és környezetvédők, húsevők és vegetáriánusok, ázsiaiak és amerikaiak, otthon maradók és kint császkálók stb. között. Politológusok szerint ez a járvány egy újabb világgazdasági válság elmélyülésével egyes országokban akár diktatúrák megerősödését is jelentheti (példaként a 30-as évek náci Németországát említik), ez pedig újabb háborús konfliktusok kirobbanását is eredményezheti.

Jézus így jellemezte korunkat említett beszédében:

  • „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.” (Mt 24,6)

És mindezek természetesen nem csak úgy maguktól „pottyannak” Földünkre, ahogy ez a koronavírus sem. A Biblia szerint ennek kizárólag erkölcsi okai vannak:

  • „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” (2Tim 3,1–4)

De hol itt a reménység? – kérdezhetnék joggal. Ezen állapotok láttán Jézus beszéde végén a következő tanáccsal bátorította a benne hívőket:

  • „Amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert elérkezett végső szabadulásotok ideje!” (Lk 21,28)

 (Folytatjuk)

 

További cikkeink: