Keresztény Advent Közösség
Hírek, Kürtszó Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

Ne veszítsd el a békességedet! – 5. rész

Dátum: 2020. május 22. Szerző: Soós Attila

„Emeljétek fel a fejeteket…!”

 

 

Sokan, sokféleképpen reagálnak a vírusjárványra. Többen őszintén gondolják, hogy ez csak egy „nagy pofon” a természettől, mivel visszaéltünk vele. Ám hamarosan túl leszünk rajta, összeszedjük magunkat, újraindítjuk a gazdaságot, és minden mehet tovább, ahogy eddig. De vajon hogyan értelmezhetjük a kialakult helyzetet a bibliai próféciák „menetrendjében”? Mond-e ennél valamivel többet, biztosabbat, biztatóbbat a Biblia?

  • „Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben.” (2Pt 1,19)

Hogyan mutatkozik be a Biblia Istene, akihez bizalommal fordulhatunk a jelen és jövő kérdéseit illetően is?

  • „Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat.” (Ésa 46,9–10)

Gondoljunk arra, hogy Jézus már kétezer évvel ezelőtt tökéletesen megjövendölte, mit eredményez majd mértéktelen fogyasztói civilizációnk tevékenysége bolygónkon:

  • „…lesznek éhségek, halálos járványok és természeti csapások mindenfelé.” (Mt 24,7)

Ilyen válság, mint a mostani, még nem volt a modern világgazdaságban. Többek szerint évekig elhúzódó válsággal kell számolnunk. Amikor hosszú távon létbizonytalanság, kilátástalanság vesz körül szinte mindenkit, elhomályosodik a remény. A félelem tömegek alapérzésévé válik:

  • „…az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek…” (Lk 21,26)

Nagyobb baj, hogy ez hosszú távon nem a félelmet kiváltó okok megszüntetésére késztet sokakat, hanem újabb rossz döntéseket generál nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is. Ez pedig további bizalmatlanságot szül, kiélezheti az országok, érdekcsoportok közötti ellentéteket. Például gazdagok és szegények, környezetszennyezők és környezetvédők, húsevők és vegetáriánusok, ázsiaiak és amerikaiak, otthon maradók és kint császkálók stb. között. Politológusok szerint ez a járvány egy újabb világgazdasági válság elmélyülésével egyes országokban akár diktatúrák megerősödését is jelentheti (példaként a 30-as évek náci Németországát említik), ez pedig újabb háborús konfliktusok kirobbanását is eredményezheti.

Jézus így jellemezte korunkat említett beszédében:

  • „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.” (Mt 24,6)

És mindezek természetesen nem csak úgy maguktól „pottyannak” Földünkre, ahogy ez a koronavírus sem. A Biblia szerint ennek kizárólag erkölcsi okai vannak:

  • „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.” (2Tim 3,1–4)

De hol itt a reménység? – kérdezhetnék joggal. Ezen állapotok láttán Jézus beszéde végén a következő tanáccsal bátorította a benne hívőket:

  • „Amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert elérkezett végső szabadulásotok ideje!” (Lk 21,28)

 (Folytatjuk)

 

További cikkeink:

Szeretettel köszöntünk mindenkit!

2022. június 26.

Kedves érdeklődők, gyülekezeteink istentiszteleti beosztását itt lehet megtekinteni. Online alkalmaink továbbra is követhetőek. Weboldalunk jobb oldalán található "Youtube élő adás" feliratra kattintva szombat délelőttönként tizenegy órakor élő istentisztelet látható. Továbbá Youtube csatornánkon és médiatárunkban rendelkezésre állnak korábbi video- és hanganyagaink.

Mindenkit szeretettel várunk!

„Minderről semmit sem tudtak az apostolok húsvét előtt” – Roland de Pury a lélek halandóságáról

2023. április 09.

„Az apostolok nem csupán egy közönséges holttestet láttak, hanem Isten Fiáét. És akkor megértették: a halál nem átmenet, nem alvás, hanem pokoli realitás, a bűn zsoldja, Isten átka. A halál nem az a terület, ahol mi átmenetileg, látogatóként időzhetünk. A halál annak az állapota, aki Istentől elszakadt, bűnös ember. A Biblia így nevezi ezt az állapotot: pusztulás, sötétség, sír vagy gyehenna. Minderről azonban semmit sem tudtak az apostolok húsvét előtt. A húsvét azonban visszavetíti fényét a nagypéntekre is, Isten világossága a sötétségben fénylik. A bűnök megbocsátása nyomán tudjuk csak meg, hogy mi a bűn és a halál. A húsvét megértése megelőzi a nagypéntek megértését. Először is arra vezet rá bennünket, hogy egészen egyszerűen kijelentsük: a keresztény olyan ember, aki nem a lélek halhatatlanságában hisz. Hiszi azt, hogy Isten, aki a testet és a lelket megalkotta, átok alá vonta a testet és a lelket a halálban, majd Jézus Krisztusban – merő kegyelméből, mely a testre és a lélekre egyaránt vonatkozik – a halálból feltámasztja az embert. Nem található a Bibliában semmi olyan kijelentés, ami bennünket arra indítana, hogy valami mást higgyünk. Különben Jézus nem halt volna meg egészen, és nem tért volna vissza egészen az életbe.”