Keresztény Advent Közösség
Hírek, Kürtszó Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

Jelenések könyve

Szeretettel meghívjuk

Jelenések könyve 
című előadás-sorozatunkra

a ReformTérbe 
(1062 Budapest, Aradi u. 35–37.)

keddenként, 18 órai kezdettel

 

2019. január 15.: 
A 7. pecsét felnyitása – Mit mond a Biblia a közbenjárásról? (Jel 8,1–6)

Január 22.: 
Az első négy trombitaszó – A Nyugatrómai Birodalmat megrendítő csapások  (Jel 8,7–13) 

Január 29.: 
Az 5. és 6. trombitaszó – A Keletrómai Birodalmat megrendítő csapások  (Jel 9. fejezet) 

Február 5.: 
A végidő egyházának születése (Jel 10. fejezet) 

Február 12.: 
Az ateizmus születése (Jel 11,1–14) 

Február 19.: 
A 7. trombitaszó, az ítélet (Jel 11,15–19) 

Február 26.: 
A Krisztus egyháza körül folyó nagy küzdelem eredete (Jel 12,1–12) 

Március 5.: 
A pusztai egyház (Jel 12,13–18) 

Március 12.: 
Világuralomra törő hatalmak a vég idején (Jel 13. fejezet) 

Március 19.: 
A hiteles kereszténység jellemzői Jézus visszajövetele előtt (Jel 14,1–5) 

Március 26.: 
Az emberiségnek szóló utolsó üzenet (Jel 14,6–13) 

Április 2.: 
Aratás és szüret – Isten végső igazságszolgáltatása (Jel 14,14–20) 

Április 9.: 
Bevezető látomás a hét csapáshoz (Jel 15. fejezet) 

Április 16.: 
A hét csapás (Jel 16. fejezet) 

Április 23.: 
A vallási erők globális egysége és szövetsége a világi hatalommal (Jel 17. fejezet) 

Április 30.: 
Különleges erővel hangzó üzenethirdetés a szövetség összeomlása előtt (Jel 18. fejezet) 

Május 7.: 
A „Bárány menyegzője” – Jézus visszajövetele (Jel 19. fejezet) 

Május 14.: 
Az ezeréves korszak – Különböző magyarázatok és a szöveghű értelmezés (Jel 20. fejezet) 

Május 21.: 
„Új ég és új Föld” (Jel 21,1–22,5) 

Május 28.: 
Jelenések könyve epilógusa, zárszava (Jel 22,6–21) 

  

A belépés ingyenes,
önkéntes adományokat a terembérlethez köszönettel elfogadunk

 

„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, 
és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. […]
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök.
Ámen, bizony jövel, Uram, Jézus!”

(Jelenések könyve 1,3; 22,20 – Károlyi Gáspár fordítása)