Keresztény Advent Közösség
Hírek, aktualitások Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

"Vezérelj engem a Te parancsolataid útján, mert gyönyörködöm azokban." (Zsolt 119,35)

"Aki felhalmozza szívében Isten Igéjének igazságait, az erőt nyer Sátán kísértései ellen, a tisztátalan gondolatok és szentségtelen cselekedetek elkövetése ellen." (Youth Instructor, 1892. júl. 28.)
"Ha Isten népe értékelné az ő szavát, akkor mennyország lenne a gyülekezetben. A keresztények törekednének és éheznék az ige tanulmányozását. Nyugtalanul várnák az időt, amikor szöveget szöveggel vethetnek egybe és elmélyedhetnek a Szentírásban. Mohóbban várnának az ige világosságára, mint a reggeli újságra, a folyóiratokra vagy regényekre... Ennek eredményeképpen életük az Ige elveihez igazodna. Annak utasításai olyanok lennének számukra, mint az élet fájának levelei. Kútforrás lenne bennük, amely örök életre buzog. A kegyelem üdítő záporai éltetnék, frissítenék lelküket, és feledtetnének velük minden vesződséget és fáradságot. Az ihletés szavai erősekké és bátrakká tennék őket... Imáik komolyak lennének, telítettek az igazság isteni bizonyosságával... Azok a semmiségek, amelyek sokak idejét felemésztik, visszasüllyednének a maguk igazi helyére, a gyógyító és megszentelő bibliai kegyesség előtt. Micsoda magasságokat érhetnénk el, ha összhangba kerülnénk Isten akaratával!" (Bizonyságtételek VIII. kötet, 193–194. l.)

További cikkeink: