Keresztény Advent Közösség
Hírek, aktualitások Elemzések, tanulmányok Testi-lelki egészség Biblia

"Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat." (Jób 7,17; Jer 31,3)">"Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod reá?"
"Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat." (Jób 7,17; Jer 31,3)

"Amit Krisztus megvalósított életével és halálával, az sokkal több, mint a bűn okozta romlás meggyógyítása. Sátán célja az volt, hogy örökre elszakítsa az embert Istentől, de Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el... Az Atya az ő egyszülött Fiát adta, hogy biztosítson minket változhatatlan békeszándékáról, hogy Krisztus által eggyé váljék az emberi családdal... Fiának személyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabb helyre, a mennybe emelte. Az Emberfia az, akivel az Atya megosztja a világmindenség trónját. Az Emberfia az, akit »csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének« (Ésa 9,6) hívnak. A nagy »VAGYOK« az összekötő kapocs Isten és az emberiség között, aki kezével mindkettőt összekapcsolja. Krisztusban egyesül a földi és a mennyei család." (Jézus élete, "Velünk az Isten!" c. fejezetből)

További cikkeink:

Isten predesztinációs tervének dinamikus természete

2019. július 1.

Isten predesztinációs terve azonos az egész történelmet átfogó megváltási tervével, amelybe az egyének életére és „előre elkészített jó cselekedeteire” vonatkozó „végzések” úgy épülnek bele, mint egy óriási méretű mozaikképbe annak alkotó kockái.

„Mi tehát a hit általi megigazulás?”

2019. június 4.

„Az evangélium veleje és alapja az, hogy mielőtt példát vennél Krisztusról, felismered és elfogadod Őt mint Isten ajándékát és adományát, mely immár a tiéd… Lásd, ez a helyesen fölismert evangélium, ez Isten túláradó jósága, amit egyetlen próféta, apostol, angyal sem ábrázolt teljes egészében, s egy szív sem volt képes eléggé csodálni és megragadni…”